Firemní kultura a hodnoty

G4S přistupuje k firemní kultuře a hodnotám, které zastává, s velkou péčí a odpovědností

Společné hodnoty, uvedené níže, vyjadřují přístup k rozvoji našeho podnikání a pozitivních vztahů s našimi zákazníky, zaměstnanci, investory, dalšími partnery a společností.

Každá hodnota má v rámci skupiny svého vedoucího pracovníka, který odpovídá za její prosazování, aby se stala klíčovou součástí podnikání G4S.

Naše hodnoty

 • Bezúhonnost
  Můžete nám věřit, vše děláme čestně a poctivě.
 • Zaměření na zákazníka
  Navazujeme blízké, otevřené a důvěru tvořící vztahy s našimi zákazníky a spolupracujeme na oboustranném prospěchu.
 • Odbornost
  Rozvíjíme a prokazujeme naši odbornost inovativním a tvořivým přístupem k návrhu a poskytování správných řešení.
 • Výkonnost
  Podněcujeme každoroční zvyšování naší výkonnosti a dlouhodobou udržitelnost vývoje.
 • Nejlepší lidé
  Vždy dbáme na to, abychom zaměstnávali ty nejlepší lidi, rozvíjeli jejich schopnosti, poskytovali jim příležitosti a inspirovali je k tomu, aby naše hodnoty vzali za své.
 • Spolupráce a týmová práce
  Všichni spolupracujeme ve prospěch G4S jako celku.