Certifikace

G4S poskytuje své služby v souladu s několika českými i mezinárodními normami.

Ověřování a dodržování jakosti je zabezpečeno prováděním nezávislých externích auditů.

1814

900127

KČSO Cert

SCPCO

AGA certČKBS cert


Prověření Národním bezpečnostním úřadem

Společnosti G4S Secure Solutions (CZ), a.s. bylo dne 26.10.2009 Národním bezpečnostním úřadem uděleno osvědčení potvrzující, že společnost splňuje veškeré podmínky do stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ pro zpracovávaní a uchovávaní utajovaných skutečností a dále do stupně „TAJNÉ“ pro seznamování se s tajnými dokumenty.

duverne mini   tajne mini