Kultura a hodnoty

tx

Firemní kultura a hodnoty

G4S přistupuje k firemní kultuře a hodnotám, které zastává, s velkou péčí a odpovědností.

Společné hodnoty, uvedené níže, vyjadřují přístup k rozvoji našeho podnikání a pozitivních vztahů s našimi zákazníky, zaměstnanci, investory, dalšími partnery a společností.

Každá hodnota má v rámci skupiny svého vedoucího pracovníka, který odpovídá za její prosazování, aby se stala klíčovou součástí podnikání G4S.

Naše hodnoty

  • Bezúhonnost 

Můžete nám věřit, vše děláme čestně a poctivě.

  • Zaměření na zákazníka

Navazujeme blízké, otevřené a důvěru tvořící vztahy s našimi zákazníky a spolupracujeme na oboustranném prospěchu.

  • Odbornost 

Rozvíjíme a prokazujeme naši odbornost inovativním a tvořivým přístupem k návrhu a poskytování správných řešení.

  • Výkonnost 

Podněcujeme každoroční zvyšování naší výkonnosti a dlouhodobou udržitelnost vývoje.

  • Nejlepší lidé 

Vždy dbáme na to, abychom zaměstnávali ty nejlepší lidi, rozvíjeli jejich schopnosti, poskytovali jim příležitosti a inspirovali je k tomu, aby naše hodnoty vzali za své.

  • Spolupráce a týmová práce 

Všichni spolupracujeme ve prospěch G4S jako celku.

Více informací o G4S

Nová brožura G4S ke stažení